25 czerwca 2013

10 LAT MINĘŁO ...


Był  rok 2000... Grupa studentów zaprosiła nas - rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością na spotkanie. Kilka rodzin, już wcześniej, na początku lat osiemdziesiątych, należało do wspólnot „Wiary i Światła”.
Zainspirowani  duchowością tego  ruchu i myślą jego założyciela – katolickiego filozofa Jeana Vanier’a, że każda osoba niepełnosprawna jest niepowtarzalnym darem i ma  innym wiele do ofiarowania, zaistnieliśmy jako wspólnota w Aninie. Tworzyły ją osoby niepełnosprawne, ich rodziny  i grupa młodych przyjaciół.
Spotykaliśmy się raz w miesiącu na Mszy Świętej w salkach  parafii MB Królowej Polski. Potem było  świętowanie, rozmowy, zabawy lub spacery.
Opiekę duszpasterską w tym czasie sprawował nad nami ks. Dariusz Marczak, później  ks. Artur Szajko,  następnie ks. Krzysztof Abramowski.
Okres ten wspominamy radośnie - jako czas tworzenia wspólnoty, poznawania się, służenia sobie. Dla wielu osób z niepełnosprwnością otworzyła się możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej ,  przebywania w grupie, wyjścia z domu. Rodzice mieli możliwość nawiązywania kontaktów, wymiany myśli, wypowiedzenia swoich trosk, czerpania radości z wzajemnych  kontaktów.
W wyniku tych  spotkań  zrodziła się myśl sformalizowania i rozszerzenia działań naszej grupy.
I tak, w końcu 2002 roku odbyło się zebranie założycielskie przyszłego Stowarzyszenia. Następnie - przygotowanie dokumentów, wybór zarządu i prezesa. Został nim pan Andrzej Kamiński, który szybko  podjął działania zmierzające do rejestracji Stowarzyszenia w sądzie. Już marcu 2003 roku uzyskaliśmy osobowość prawną i tym samym uprawnienia do prowadzenia działalności. 
Z dużą determinacją rozpoczęliśmy szukanie pomieszczenia dla naszych działań. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności o naszych  staraniach dowiedział się śp. ks. proboszcz Wiesław Kalisiak. Zaprosił  nas do pomieszczeń w budynku dawnego kina Wrzos należącego do parafii Anin.
Szybko przystąpiliśmy do odnawiania i dostosowywania do naszych potrzeb bardzo zniszczonych pomieszczeń.
Nie mając żadnych funduszy, prace remontowe prowadziliśmy siłami własnymi i zaprzyjaźnionych z nami osób.
Od 2004 roku zaczęły odbywać się, raz w tygodniu, zajęcia prowadzone przez wolontariuszy-studentów Akademii Teatralnej i pedagogiki specjalnej z APS. Jednocześnie staraliśmy się o fundusze, uczestniczyliśmy w konkursach organizowanych przez  urzędy centralne.
Udało nam się uzyskać dofinansowanie na pierwszy nasz wyjazd-warsztaty ceramiczne w Kapkazach w Górach Świętokrzyskich.
Nasze pracownie stawały się coraz ładniejsze, kolorowe, ozdabiane przez uczestników.
W „Pracowni Działań Twórczych” dominowały zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne. Powstał Teatr Klamra.
Po pewnym czasie zajęcia odbywały się trzy, a potem pięć dni w tygodniu-nadal prowadzone własnymi siłami. W tym czasie realizowaliśmy wiele ciekawych projektów jak :
„ Niecodzienne Spotkania Codziennych Twórców”, „Dialog przez Sztukę”, „Wakacyjny Plener Artystyczny” ,” Muzyka przez Dialog”, a grupa muzyków skupiona w zespole „ Czadu Zośka , czadu” nagrała  płytę.
Brak stałego zabezpieczenia finansowego utrudniał naszą pracę. Pracowaliśmy w oparciu o projekty krótkoterminowe. 
W 2006r. pan Andrzej Kamiński i zarząd zostali upoważnieni do podjęcia starań o stworzenie placówki działającej przez pięć dni w tygodniu w oparciu o stałe finansowanie z funduszy urzędów centralnych.
Zwróciliśmy się o pomoc do „Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer”. Uzyskaliśmy ją od pani dyrektor Renaty Staruch, która organizowała u nas spotkania władz z urzędu wojewódzkiego, urzędu miasta, dzielnicy i  radnych różnych szczebli oraz zaproponowała pomoc przy  napisaniu  projektu w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością. Takiej placówki  nie było w dzielnicy Wawer, Rembertów i Wesoła.
W listopadzie 2008 roku, zostaliśmy poinformowani o zleceniu nam przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki  prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób. Radość nasza była ogromna.
Mamy stałe finansowanie!
Z otrzymanych funduszy mogliśmy wyremontować następne pomieszczenia-pracownie, szatnię, toaletę.
Przyjęliśmy nowych uczestników, zatrudniliśmy kierownika i terapeutów stosownie do ilości uczestników. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne  mogły odbywać  się zgodnie z projektem-codziennie od godz. 8:00 do 16:00.
W  2012 roku rytm  naszych codziennych zajęć ponownie  urozmaiciły prace remontowo-budowlane. Wykonywaliśmy zadania związane z likwidacją barier architektonicznych-zakupiliśmy schodołaz do łatwiejszego pokonywania schodów, zabudowaliśmy konstrukcją szklaną taras, wyremontowaliśmy kolejne pomieszczenia.
Obecnie zajęcia terapeutyczne odbywają się w kilku pracowniach-rehabilitacji  ruchowej, umiejętności  społecznych, ceramicznej, rękodzielniczej, kulinarnej i muzycznej. Z powodzeniem działa zespół muzyczny „Tikaua Band”, który nagrał płytę pt. Jedziemy na Śląsk na cześć  pierwszych instruktorów.
Do stałych naszych działań należą wakacyjne wyjazdy, na których nie tylko atrakcyjnie spędzamy czas, ale poznajemy ciekawe zakątki Polski jak: Jura Krakowsko-Częstochowska, Nałęczów, Tolkmicko, Gołdap, okolice Ełku. Organizujemy jednodniowe wycieczki-pielgrzymki - „Śladami bł. księdza Popiełuszki”, „Szlakiem św. siostry  Faustyny”, do  Czerwińska, Sochaczewa, Łowicza.
Co roku, w czerwcu, bawimy się na „Święcie Chaty”. Zapraszamy zespoły muzyczne, wystawiamy nasze prace, tańczymy, biesiadujemy z naszymi gośćmi. Pielęgnujemy świąteczne tradycje. Korzystamy z bliskości kościoła i uczestniczymy w Mszach Świętych m. in. na „Dzień Chorego”. Gościliśmy na poczęstunku przygotowanym przez parafialny Caritas. Przed Świętami organizujemy Dni Skupienia z możliwością  spowiedzi. Opiekę duszpasterską nad naszą organizacją sprawuje ks. Adam Kurowski.
Cieszymy się, że uczestnicy chętnie przychodzą do Chaty na zajęcia. Mają poczucie przynależności do  grupy, są radośni i wykazują się coraz większą aktywnością. Niektórzy redagują gazetkę „Czym Chata bogata”, piszą artykuły, opisują wydarzenia wspólnie przeżyte, robią zdjęcia. Inni pomagają w pracach porządkowych  wokół budynku i w pracowniach, przygotowują stół do posiłków, prowadzą modlitwy w grupie, biorą udział w zajęciach komputerowych w bibliotece, pielęgnują kwiaty. Wszyscy czują się współgospodarzami Chaty.
Radością z naszego dzieła staramy się dzielić z przyjaciółmi, których zapraszamy na nasze świętowania . Są to osoby, które trwają z nami od początku - jak pani Dyrektor OPS Renata Staruch i radna Komisji Spraw Społecznych Dzielnicy Wawer, pani Hanna Chodecka. Szczgólne słowa wdzięczności kierujemy do naszego Proboszcza ks. dziekana Marka Doszki za użyczenie nam pomieszczeń.
Bardzo się cieszymy  pracą i obecnością   wolontariuszy w naszej grupie.

Dziękuję wszystkim przyjaciołom, którzy pomagali nam w ciągu tych 10 lat, byli z nami w radosnych i trudnych chwilach-warto było.
                                                             
Zofia Kamińska
______________
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z pomysłami",
ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa, tel. (22) 613 04 48, 
e-mail: chata@chatazpomyslami.org

24 czerwca 2013

DZIEŃ ZIELONEGO KONSTANTEGO ocalony dla AninaW samo południe 1 CZERWCA 2013 r., w Wypożyczalni nr 87 w Aninie, przy ul. Trawiastej 10, uroczystym złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą pobyt K.I. Gałczyńskiego w Aninie, rozpoczęło się doroczne święto ZIELONEGO KONSTANTEGO.

Gościem honorowym była córka Poety. Biblioteka gościła Kirę Gałczyńską już po raz siedemnasty. - Czuję się tutaj jak u siebie, nie jak gość - wyznała, czym na nowo podbiła serca przybyłych na to spotkanie. Przywiozła ze sobą, jak zwykle, garść rodzinnych wspomnień, barwnych opowieści o sławnym ojcu i o własnych działaniach oraz nową książkę autorstwa Jana Rodzima: A BAŁWAN CIĄGLE STOI. Jest to zbiór satyr autorstwa Gałczyńskiego.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer - Barbara Karniewska przywitała gości ciepłymi słowami. Wśród przybyłych na uroczystość byli przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wawer: Naczelnik Wydziału Kultury -  Mirosława Skoczeń i Zastępca Burmistrza ds. Kultury - Łukasz Jeziorski. TPW Oddział Anin prezentowała nowa Prezes - i Małgorzata Gutowska-Adamczyk, dobrze już znana wszystkim aninianom pisarka. 
Tegoroczne obchody DNIA ZIELONEGO KONSTANTEGO stanowiły imprezę otwierającą Letnisko z Artystami, organizowane już po raz drugi przez KK Falenica. Kulminacja Letniska… będzie miała miejsce we wrześniu br. Stąd goście Biblioteki w Aninie mogli zobaczyć przedstawienie pt. BAL U PROFESORA BĄCZYŃSKIEGO, oparte na tekstach TEATRZYKU ZIELONA GĘŚ K.I. GAŁCZYŃSKIEGO, w wykonaniu grupy teatralnej z KK Falenica pod opieką Szczepana Szczykno.  Przedstawienie wywołało salwy śmiechu i spory aplauz widowni. Oto wielkość Poety – teksty Gałczyńskiego wciąż bawią, wciąż są aktualne.

Cieszy jednak fakt, że zaniechano  pomysłu przeniesienia obchodów Dnia Zielonego Konstantego do Międzylesia,. Zielony Konstanty i Anin to jedno – nierozerwalnie od siedemnastu lat. To święto osiedla osadzone w tradycji. Przypomnijmy – Gałczyński mieszkał w Aninie żoną Natalią i maleńką córką Kira w latach 1936 - 1939. Początkowo przy ulicy Legionów (obecnie Homera), a następnie zajmował dom przy ulicy Leśnej pod numerem 18, niedaleko miejsca, gdzie obecnie znajduje sie wawerska Biblioteka. Nazwa ulicy została zmieniona z Leśnej na Trawiastą po przyłączeniu Anina do Wielkiej Warszawy w roku 1951. Dom przy ulicy Leśnej spłonął w czasie wojny, we wrześniu 1939 roku. Dziś trudno byłoby ustalić z całą pewnością miejsce, w którym stał, gdyż Anin uległ poważnym przeobrażeniom, ale tradycja pozostała i zobowiązuje.

W trakcie spotkania wręczono nagrody III edycji Turnieju Jednego Wiersza: ANIŃSKIE NOCE MISTRZA KONSTANTEGO. Cieszy bardzo duże zainteresowanie młodzieży.

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi i rozwiązaniu godeł jednomyślnie ustalono następujący porządek nagród:

W kategorii: „Młodzież do 18 lat”:

1.Miejsce I – MAREK MORYC, godło „Entuzjasta” (11 lat)
za wiersz pt. JESIENIĄ MALOWANE
2.Miejsce II – ANDRZEJ JAGIEŁŁOWICZ, godło „Szeleszczyciel” (14 lat) za wiersz pt. DEMETER TĘSKNIĄCA
3.Miejsce III – KACPER MIRIUK, godło „Zamyślony” (9 lat) za wiersz pt. ZIMOWY WIECZÓR
4.Wyróżnienie dla ALEKSANDRY DĘBSKIEJ, godło „Tańcząca z Marzeniami” (14 lat) za wiersz pt. MELODIA UŚMIECHU
5.Wyróżnienie dla BARBARY ALKI, godło „Malarka” (9 lat) za wiersz pt. PIÓRO

W kategorii: „Dorośli”:

Wyróżnienie dla BEATY LEWICKIEJ, godło „Agnieszka” za wiersz pt. NATALII

Imprezą towarzyszącą tegorocznemu spotkaniu z poetą i jego twórczością był rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi mogli realizować swój talent na warsztatach plastycznych. 


 Katarzyna Nowak                                                                                                      

7 czerwca 2013

ZIELONY KONSTANTYKatarzyna Nowak
Dzień Zielonego Konstantego w Aninie

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy serdecznie zaprasza Przyjaciół, Czytelników  i wszystkich zainteresowanych  1 czerwca 2013 r. do Wypożyczalni nr 87 przy ul. Trawiastej 10 w Aninie na uroczyste obchody Dnia Zielonego Konstantego. Spotkanie  rozpoczniemy o godz. 12.00 powitaniem córki poety Konstantego Ildefonsa – Kiry Gałczyńskiej oraz uroczystym złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą pobyt Gałczyńskiego w Aninie. Biblioteka Publiczna już po raz siedemnasty gościć będzie spadkobierczynię tradycji poetyckich autora Noctes Aninenses. Czerwcowe spotkania z Kirą Gałczyńską wpisały się na stałe do kalendarza imprez Biblioteki. Co roku autorka przywozi do Anina coś nowego, co wiąże się z jej Ojcem. I tym razem odbędzie się promocja książki K.I. Gałczyńskiego: A bałwan stoi, która swoją premierę miała 18 stycznia br. Książki autorstwa K.I. Gałczyńskiego oraz Kiry Gałczyńskiej będą do zdobycia na okolicznościowym kiermaszu.W trakcie spotkania zostaną wręczone nagrody III edycji Turnieju Jednego Wiersza: Anińskie Noce Mistrza Konstantego. Całość uświetni  przedstawienie pt. Bal u profesora Bączyńskiego, oparte na tekstach Teatrzyku Zielona Gęś, w wykonaniu grupy teatralnej z KK Falenica pod opieką Szczepana Szczykno. Imprezą towarzyszącą tegorocznemu spotkaniu z poetą i jego twórczością będzie rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka.