19 listopada 2013

MARIA CHODOREK - Laurka dla Powiśla

LAURKA DLA POWIŚLA

Maria Chodorek


To była uroczystość starannie przygotowana przez ludzi, którzy cenią tradycję, pielęgnują korzenie.
6. listopada 2013 roku Oddział Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  świętował jubileusz 45. lecia swojej działalności.
Zaproszenia do Anina zostały wysłane trzy tygodnie przed imprezą tak w formie elektronicznej, jak  papierowej. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i scenariusza uroczystości ozdobiono fotografią Syreny Warszawskiej z twarzą Krystyny Krahelskiej w klimatycznym nadwiślańskim krajobrazie. To zdjęcie wykonane przez Elżbietę Wolffgram - prezes Oddziału Powiśle umieszczono również na okładce publikacji Pod znakiem Syreny (str. 137) stanowiącej kompendium bogatej działalności Oddziału w okresie 1968-2013. Autorkami monografii są pani prezes Wolffgram oraz Anna Kliczkowska, które na co dzień współpracują przy redagowaniu kwartalnika Na Powiślu wydawanego regularnie od 2008 roku.
Jubileuszowa monografia stanowi rzeczowe źródło informacji o bardzo szerokim gronie ludzi kultury i sztuki mieszkających tak w Warszawie jak poza nią, angażujących się w powiślańskie imprezy: koncerty, wystawy, festiwale uliczne, spotkania w terenie Pod chmurką z udziałem licencjonowanych przewodników-ochotników i mieszkańców.
Nadano szereg nazw placom, skwerom i ulicom upamiętniając m.in. Bohdana Grzymałę-Siedleckiego, Janinę Porazińską oraz Zofię Wójcicką, założycielkę Oddziału Powiśle, która kierowała z sukcesem jego pracami ponad 30 lat. Nawiązując do idei prezydenta Stefana Starzyńskiego zainicjowała konkurs Warszawa w kwiatach na Powiślu już w 1971 roku. Tej ciekawej postaci nazwanej przez varsavianistę J.W.Gomulickiego Królową Powiśla poświęcono drugą publikację wydaną z racji jubileuszu. Nosi ona tytuł: Zofia Wójcicka. Szkic do portretu. Autorką tekstu jest Barbara Petrozolin-Skowrońska. Ta praca została wydana jako ósmy zeszyt w serii O Powiślu trochę więcej.
W jubileuszowej uroczystości 45. lecia Oddziału brało udział tak wiele osób, że trudno mieściliśmy się w sali gimnastycznej szkoły im. Stanisława Dubois.
Zebranych powitała Elżbieta Wolffrram i sprawnie poprowadziła imprezę zgodnie ze scenariuszem. Jako prezes Oddziału od 2004 roku niejednokrotnie uczestniczyła w naszych anińskich wydarzeniach. Jej zaangażowanie i pracowitość budzą szacunek, poszanowanie powiślańskich tradycji - podziw.
Wśród zabierających głos gości było wielu animatorów kultury, przedstawiciele Zarządu Głównego TPW, prezesi Oddziałów Towarzystwa, przyjaciele. Była obecna młodzież, dyrekcje szkół i przedszkoli współpracujących z Powiślem, Poczty sztandarowe szkoły-gospodarza (im. S.Dubois) oraz liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie (Praga Południe). Były podziękowania, przemówienia, odznaczenia, dyplomy i jubileuszowy tort.
Zarząd Oddziału Anin reprezentowały: Jadwiga Wołoszka, Barbara Mildner i Maria Chodorek
___________
Fotografia z zaproszenia TPW Oddz.Powiśle

8 listopada 2013

NOWY WYDAWCA MNAINFORMACJA
W dniu 29 listopada 2013 roku formalnie i definitywnie zakończył swą społeczną pracę zespół redakcyjny niecodziennika MIĘDZY NAMI ANINIANINAMI, pisma, powołanego do życia w marcu 2000r. Redagowany był przez  grupę wolontariuszy przy współpracy Koła, a następnie Oddziału TPW,  Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Aninie, Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki, Fundacji Rozwoju Anina i Biblioteki Wawerskiej.
Jego współtwórcą, a od roku 2002 redaktorem naczelnym była Maria Chodorek, która zrezygnowała z funkcji we wrześniu.
Kontynuować tradycję anińskiego pisma zamierza Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego Zarząd, wsparty dotacją SWNwA po samorozwiązaniu, wystąpił o rejestrację  pisma;
jako WYDAWCA powołał na funkcję redaktora naczelnego
Barbarę  Mildner. Będzie ona – zgodnie z prawem – organizować nowy zespół.

Dziękuję wszystkim, którzy wraz ze mną przez wiele lat tworzyli pismo, zwłaszcza tym, którzy pracowali nad jego pierwszymi numerami i wytrwali do dnia dzisiejszego.

Mam nadzieje, że spotkamy się w nowym zespole.

Jadwiga Teresa Szymczak -  redaktor prowadzący MNANa zdjęciu spotkanie przedstawicieli redakcji MNA z przedstawicielami Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w siedzibie WUTW.