15 września 2017

SPOTKANIE Z SETNYM NUMEREM PISMA MNA

https://issuu.com/mariachodorek/docs/mna_lipiec_sierpie___2017

CAŁOŚĆ MNA proszę kliknąć w zdjęcie powyżej





MIĘDZY NAMI ANINIANINAMI - dorobek 17 lat

MIĘDZY NAMI ANINIANINAMI - dorobek 17 lat

MIĘDZY NAMI ANINIANINAMI - dorobek 17 lat

MIĘDZY NAMI ANINIANINAMI - dorobek 17 lat

MIĘDZY NAMI ANINIANINAMI - dorobek 17 lat

MIĘDZY NAMI ANINIANINAMI - dorobek 17 lat

MIĘDZY NAMI ANINIANINAMI - dorobek 17 lat

Jacek Czarnowski, dyrektor Biblioteki Wawerskiej rozpoczyna spotkanie

Kwiaty dla Teresy Szymczak, pierwszej redaktorki prowadzącej MNA

Kwiaty dla Mari Chodorek, pierwszej redaktorki naczelnej MNA

Kwiaty dla Barbary Mildner, obecnej redaktorki naczelnej MNA

Łukasz Jezierski, Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
gratuluje setnego numeru MNA

Redakcyjni koledzy (prywatnie ojciec i syn) – Marek i Grzegorz Samsonowie w akcji.


Sowa od Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dla Teresy Szymczak

Gratulacje Burmistrza Jeziorskiego i kosz kwiatów dla Teresy Szymczak



Teresa Szymczak i Jej trofea


Gratulacje (na piśmie) o trzech Burmistrzów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy


Jan Czerniawski przybliża historię powstania MNA


Nagroda MNA za osiągnięcia literackie




Elżbieta Bęcek, matka chrzestna MNA



Darek Osiński


Aldona Kraus składa gratulacje redakcji MNA


Nagroda literacka MNA dla Barbary Wizimirskiej



Agata Gładykowska, redaktor prowadząca MNA wnosi pierwsze egzemplarze setnego numeru

Agata Gładykowska (RP) i Barbara Mildner (RN)


Zaczytana sala


Zaczytana sala


Zaczytana sala

Katarzyna Nowak, sekretarz redakcji MNA,
 zapowiada wydanie Kolki 4

https://issuu.com/mariachodorek/docs/kolka4_ag_t

















Mirosław Perzyński z Wawerskiego Centrum Kultury oddz. Anin








Od lewej u góry: 
Marek Samson, Michał Nowacki, Barbara Mildner, Darek Osiński,
Ksenia Zimna, Alicja Francman, Teresa Szymczak, Kasia Nowak, Maria Chodorek,
Mirosława Skoczeń, Agata Gładykowska, Grzegorz Samson

Brak komentarzy: